Om jouw privacy te waarborgen, handelt DNALWD2018 altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit privacyreglement is van toepassing wanneer je de website https://dnalwd2018.nl bezoekt en/of gebruikt. DNALWD2018 adviseert je daarom dit  privacyreglement aandachtig door te nemen. In het geval van vragen dan wel opmerkingen kun je altijd contact opnemen met DNALWD2018 via info@dnalwd2018.nl.

 

Gegevens

DNALWD2018 verzamelt de volgende gegevens:

1 Persoonlijke gegevens die je als gebruiker zelf aan DNALWD2018 verstrekt, zoals, maar niet beperkt tot:

 • Naam/gebruikersnaam
 • E-mailadres
 • Communicatie met DNALWD2018
 • Inhoud betreffende jouw verhaal en jouw buisje
 • Gegevens die DNALWD2018 ontvangt door het gebruik van de website
 • De inhoud van het buisje en het buisje zelf niet aangepast of verwijderd kan worden als het kunstwerk eenmaal is geplaatst.

2 Technische (log)bestanden, welke onder meer kunnen bestaan uit de volgende:

 • IP-adressen
 • Domeinnamen
 • Browser – of telefoontypes
 • Gebruikersstatistieken, o.a. de pagina’s die je binnen de website bezoekt
 • Cookies

 

Doeleinden

De gegevens die DNALWD2018 ontvangt door jou als gebruiker van de website worden door DNALWD2018 na toestemming slechts gebruikt voor statistische doeleinden, te interpreteren als onderdeel van het kunstwerk. Door toestemming te geven voor het openbaar zetten van de informatie, ga je als gebruiker akkoord met de zichtbaarheid van de informatie aan derden. De verzamelde database wordt opgeslagen en in beheer overgedragen aan het Historisch Centrum Leeuwarden.

 

Beveiligingen

DNALWD2018 spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verzamelde gegevens te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Alhoewel DNALWD2018 zich zal inspannen om de gegevens veilig te stellen kan ze echter niet alle beveiligingsrisico’s die verbonden zijn met de verzamelde gegevens uitsluiten en niet aansprakelijk worden gesteld voor toegang van of gebruik door onbevoegden van de gegevens.

DNALWD2018 raadt te allen tijde aan zelf ook voorzorgsmaatregelen te treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen, onder meer door wachtwoorden vaak te wijzigen en voor wachtwoorden een combinatie van letters en cijfers te gebruiken alsmede kritisch te kijken naar de instellingen en toestemmingen.

 

Inzage

DNALWD2018 biedt je het recht op toegang tot en, waar van toepassing, het aanpassen van je persoonlijke gegevens. Bepaalde gegevens kunnen online worden ingezien en bewerkt. Je hebt beheer over jouw persoonlijke pagina en je kan deze te allen tijde bewerken, aanpassen of anonimiseren.

 

Derden

Door het publiek maken van het gebruikersprofiel, stem je er als gebruiker uitdrukkelijk mee in dat bepaalde gegevens beschikbaar en toegankelijk zijn voor derden. Dit geldt ook voor het materiaal dat je op de website plaatst. Persoonlijke gegevens worden niet verkocht of op andere wijze meegedeeld aan anderen, behalve na voorafgaande toestemming, met domeinbeheerders, om juridische redenen en in beperkte omstandigheden voor externe verwerking aan partners of andere vertrouwde bedrijven. De persoonlijke pagina kan volledig worden geanonimiseerd.

 

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden na 2018 overgedragen aan het Historisch Centrum Leeuwarden. Het Historisch Centrum Leeuwarden krijgt de bewaar- en zorgplicht van het digitale onderdeel van DNALWD2018.

 

Jongeren

In beginsel mag iedereen gebruik maken van DNALWD2018 en kan iedereen een account aanmaken. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een account aanmaakt. Door gebruik te maken van de website, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een account aan te maken.