‘We zijn blij met onze enthousiaste partners. Samen dragen we het project.”

Beeldend kunstenaar:

Hein de Graaf

Grafisch ontwerper:

DOK6268 | Ontwerp, Sjoukje Terpstra
06 289 773 16
dok6268@gmail.com

Website:

BW H ontwerpers

Partners:

Historisch Centrum Leeuwarden, Stichting Kunstkade, Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, ROC de Friese Poort, ROC Friesland College, NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, Omrop Fryslân, Van Hall-Larenstein, Nordwin College, LF2018, Lân fan Taal, Buro360 Adviseurs en Accountants, Het Nieuwe Stadsweeshuis, Medisch Centrum Leeuwarden, Wellzo, Zienn, Leeuwarden Studiestad, 8ste dag, Fier Fryslan, Humanitas, DOK6268 | Ontwerp, Veel en Ver, Giant Soft, Wise-automatisering

Sponsors:
Mannen van Staal, Pyrasied, Wellzo, Carex, VSB fonds, CSL, KSB repro, BWH ontwerpers

Het community-art project DNALWD2018 wordt uitgevoerd als initiatief van en ondersteund door stichting Zeezicht. Doelstelling van stichting Zeezicht is het initiëren van kunstprojecten in en om Leeuwarden die de verbinding maken tussen kunst en de samenleving. De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden onder inschrijfnummer 62734008. De fondsenwerving van dit project verloopt via de stichting.

Wil jij ook een bijdrage leveren of heb je vragen op welke manier jouw instelling, buurtvereniging, club, bedrijf of groep mee kan doen? Mail ons: info@dnalwd2018.nl