DNALWD2018 heeft de informatie die je op deze website vindt met de grootste zorg samengesteld en gebundeld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. DNALWD2018 kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan DNALWD2018 niet instaan.

 

Je kunt er van op aan dat DNALWD2018 alles in het werk stelt om misbruik van de vrijgestelde informatie te voorkomen. DNALWD2018 kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

 

Nadrukkelijk wijzen wij jou als de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. De meningen en boodschappen op de persoonlijke accounts geven niet de mening of het beleid van DNALWD2018 weer. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan je via links op onze websites kennisneemt. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen.